ปภ.แนะหยุดรถห่างจุดตัดรถไฟ 5 เมตร

กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์บริเวณจุดตัดรถไฟ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) คำแนะนำ หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า 5 เมตร เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนรถไฟ หรือแผงกั้นทางรถไฟปิดลงมา ให้รอจนรถไฟวิ่งผ่านและเครื่องกั้นเปิด จึงค่อยขับรถผ่าน

กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์บริเวณจุดตัดรถไฟ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงหมาดไทย มีคำแนะนำสำหรับผู้ขับขี่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่าเมื่อต้องขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย และเส้นทางสายรองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน บริเวณทางโค้ง ที่มีพุ่มไม้บดบังเส้นทาง และป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ รวมถึงทางลักผ่านที่ไม่ติดเครื่องกั้น หรือสัญญาณเตือน หมั่นสังเกต ป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ หรือลูกคลื่นบนถนน ซึ่งแสดงว่าข้างหน้ามีจุดตัดทางรถไฟ พร้อมชะลอความเร็ว มองด้ายซ้ายและขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่าน จึงค่อยๆขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า 5 เมตร เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนรถไฟ หรือแผงกั้นทางรถไฟปิดลงมา ให้รอจนรถไฟวิ่งผ่านและเครื่องกั้นเปิด จึงค่อยขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ อาทิ ยกแผงกั้นทางรถไฟ ขับรถตัดหน้ารถไฟ ในระยะกระชั้นชิด จอดรถคร่อมทางรถไฟ เพราะหากมีรถไฟวิ่งผ่านจะไม่สามารถเคลื่อนรถได้ทัน ทั้งนี้ จากสถิติอุบัติเหตุของการรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่า ทางลักผ่านจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ติดตั้งเครื่องกั้น หรือสัญญาณเตือน เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด .