หนุนก.ม.ละเมิดอำนาจศาล แนะตีความก.ม.ให้แคบลง

“นักวิชาการ” ชี้ “สื่อ” เสนอข่าว”ศาล”ปนความเห็น สุ่มเสี่ยงละเมิดอำนาจศาล ด้าน “ไอลอว์” แนะตีความกม.ละเมิดอำนาจศาลให้แคบลง ที่ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดงานสัมมนาวิชาการ “ละเมิดอำนาจศาล : จุดกึ่งกลางระหว่างอำนาจกับสิทธิอยู่ที่ใด?” โดยนายอุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คนที่จะเข้ามาใช้อำนาจตุลาการ ตนมองว่าต้องเป็นคนที่มีสติในการควบคุมตัวเองได้

ในการทำหน้าที่ และปัญญาหรือองค์ความรู้ เพื่อให้การตัดสินคดีความที่ส่งผลต่อสังคมภาพรวม ส่วนการละเมิดอำนาจศาลนั้น ตนมองว่าการใช้อำนาจในการตัดสินใจว่ากรณีไหนที่ส่งผลทำให้เกิดการละเมิดอำนาจศาลนั้นยังไม่ชัดเจน หรือกฎหมายที่ตายตัวแต่เป็นการตัดสินจากดุลยพินิจว่าสิ่งไหนทำแล้วจะส่อไปในทางละเมิดศาล หรือสิ่งไหนที่กระทำแล้วดูไม่เหมาะสม  อย่างไรก็ตามกลุ่มสื่อมวลชนถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่สุ่มเสี่ยงในการละเมิดอำนาจศาล เพราะบางทีการนำเสนอข้อมูลความจริงที่เกี่ยวกับศาลโดยที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไป จนทำให้ศาลมีความรู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่อไปในทางการละเมิดอำนาจศาล ศาลจึงต้องหาวิธีการมาปกป้องอำนาจของศาล ทั้งนี้เหตุผลและความจำเป็นของการมีกฎหมายการละเมิดอำนาจศาลนั้น ตนคิดว่าจำเป็นเพราะการพิจารณาคดีของศาลย่อมเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมก็ให้ความสนใจ ยิ่งสังคมสนใจมากแค่ไหน ขบวนการของศาลก็จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างศาลและประชาชน

ด้านนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาการละเมิดอำนาจศาลเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เกือบร้อยละ 90-95 โดยที่ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อกำหนดกฎหมายว่าสามารถทำอะไรได้หรือไม่สามารถทำอะไรได้  ฉะนั้นจึงเห็นด้วยที่จะมีกฎหมายละเมิดอำนาจศาล เพื่อให้การดำเนินคดีของฝ่ายตุลาการนั้นสามารถเดินหน้าไปได้ พร้อมทั้งต้องตีความคำว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลให้แคบลงเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดอำนาจศาล เพราะไม่อย่างนั้นศาลจะกลายเป็นองค์กรที่ห่างไกลประชาชนและส่งผลให้ประชาชนหวาดกลัวว่าจะกระทำอะไรที่ก่อให้เกิดการละเมิดศาลหรือไม่ จึงอยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนพิจารณาถึงการนิยามข้อความที่ชัดเจน ของข้อกฎหมายที่ระบุว่าละเมิดอำนาจศาล อย่าตีความหมายในขอบเขตที่กว้างจนเกินไป พร้อมทั้งให้เกียรติซึ่งกันและกัน ระหว่างศาลกับประชาชน ถ้าเป็นเช่นนั้นกฎหมายก็ไม่มีความจำเป็น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews