“อาร์ต แคมป์ 2560” งานศิลป์จุนเจือศิลปินกระเป๋าขาด

องคมนตรีเปิดงานพร้อมเผยผลงาน สะท้อนมุมมองเมืองน่านให้คนเสพย์งานศิลป์ได้สะสม ด้านอดีตนักเรียนทุนปลื้ม ผลงานศิลปะจรรโลงใจส่งต่อการให้จากรุ่นสู่รุ่น งานศิลป์ดีๆ มีคุณภาพมีให้ชมกันอักครั้ง ที่ห้องนิทรรศการ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “อาร์ต แคมป์ ประจำปี 2560“

จัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ ศิลปินอิสระ นิสิต นักศึกษา ผู้เคยได้รับทุนจากกองทุนฯ เพื่อนำรายได้จากการจัดงานและจำหน่ายผลงานศิลปกรรมดังกล่าว สมทบเข้ากองทุนฯ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ฤกษ์ดีวันตัดริบบิ้นเปิดงานนี้ เหล่าคณะกรรมการต่างมากันพร้อมหน้าเช่น อ.ปัญญา วิจินธนสาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ, อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี, อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา,อภิชาติ รมยะรูป, พล.อ.นินนาท เบี้ยวไข่มุข และไพฑูรย์ วิโรจน์โภคา เป็นต้น 

อ.ปัญญา วิจินธนสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการอาร์ต แคมป์ กองทุนฯ ปีนี้มีผลงานศิลปกรรมกว่า 300 ผลงานจากนิสิต นักศึกษา ที่เคยที่ได้รับทุนฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ศิลปะจากสถาบันต่างๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-4 มิ.ย.2560 ณ จ.น่าน รวมจำนวนเกือบ 200 คน จึงเป็นโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโสเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งจะช่วยให้นิสิต นักศึกษาเหล่านี้สามารถพัฒนาแนวคิด และแนวทางการสร้าสรรค์งานได้กว้างขวางมากยิ่งๆ ขึ้นไป โดยในปีนี้มีศิลปินจากภาคเหนือมาร่วมกิจกรรมด้วย 

“กรอบการรังสรรค์ผลงานปีนี้เราไม่ได้ตั้งโจทย์ แต่การออกค่ายศิลปะที่ จ.น่าน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามน่าสนใจหลายแห่ง เช่น วัดภูมินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรม, หมู่บ้านไทลื้อ อำเภอปัว เป็นหมู่บ้านที่มีธรรรมชาติที่งดงามเป็นธรรมชาติจริงๆ และหอศิลป์ริมน่าน เป็นหอศิลป์ที่มีคุณภาพเป็นแบบอย่างให้กับหอศิลป์รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี” ประธานกรรมการดำเนินงานกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews